Aktualności

Informacja dla potencjalnych beneficjentów działania 1.1 POIiŚ

2012-11-19 08:39 Informacja dla potencjalnych beneficjentów działania 1.1 POIiŚ

Ministerstwo Środowiska - Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, biorąc pod uwagę skalę oszczędności wygenerowanych p...

Czytaj więcej...
Nowelizacja taryfikatora

2012-11-16 17:34 Nowelizacja taryfikatora

14 listopada 2012 r. Instytucja Zarządzająca (MRR) opublikowała znowelizowany dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych ...

Czytaj więcej...
Bezpłatne szkolenia z zakresu efektywności energetycznej

2012-10-16 12:43 Bezpłatne szkolenia z zakresu efektywności energetycznej

Centrum Kreowania Liderów S.A. informuje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z zakresu efektywności energetycznej dla mikro, małych i średnich przedsi...

Czytaj więcej...
Lista rankingowa projektów działania 2.1 PO IiŚ

2012-10-12 13:05 Lista rankingowa projektów działania 2.1 PO IiŚ

Zastępca Urzędnika Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej - Aleksandra Malarz, w dniu 10.10.2012 r., zaakceptowała listę rankingową konkursu 6/POIiŚ/2.1/06/201...

Czytaj więcej...
Szkolenie i wizyta studyjna w Czerwonym Borze

2012-10-11 11:53 Szkolenie i wizyta studyjna w Czerwonym Borze

Szkolenie pt. „Rozliczenie końcowe i trwałość projektów realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ" było głównym punktem spotkania informacyjno-szkol...

Czytaj więcej...
Uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

2012-09-10 13:19 Uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

7 września 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejs...

Czytaj więcej...
Zaktualizowano Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

2012-09-10 06:39 Zaktualizowano Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowy ...

Czytaj więcej...
Lista rankingowa projektów ramach priorytetu I PO IiŚ

2012-09-10 06:29 Lista rankingowa projektów ramach priorytetu I PO IiŚ

W ogłoszonym w marcu 2012 roku naborze złożono 73 projekty o łącznej wartości ponad 2,5 miliarda złotych i wnioskowanym dofinansowaniu ponad 1,3 miliarda zł. ...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO