Aktualności

Szkolenie i wizyta studyjna w Czerwonym Borze

2012-10-11 11:53 Szkolenie i wizyta studyjna w Czerwonym Borze

Szkolenie pt. „Rozliczenie końcowe i trwałość projektów realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ" było głównym punktem spotkania informacyjno-szkol...

Czytaj więcej...
Uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

2012-09-10 13:19 Uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

7 września 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejs...

Czytaj więcej...
Zaktualizowano Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

2012-09-10 06:39 Zaktualizowano Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowy ...

Czytaj więcej...
Lista rankingowa projektów ramach priorytetu I PO IiŚ

2012-09-10 06:29 Lista rankingowa projektów ramach priorytetu I PO IiŚ

W ogłoszonym w marcu 2012 roku naborze złożono 73 projekty o łącznej wartości ponad 2,5 miliarda złotych i wnioskowanym dofinansowaniu ponad 1,3 miliarda zł. ...

Czytaj więcej...
Przypominamy samorządowcom o obowiązku dostarczenia załączników do sprawozdań Oś-4g i Oś-4p za 2011 rok

2012-08-23 16:49 Przypominamy samorządowcom o obowiązku dostarczenia załączników do sprawozdań Oś-4g i Oś-4p za 2011 rok

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że załącznik nr 1 do sprawozdania Oś-4g dla gminy oraz załącznik nr 1 do sprawozdania Oś-4p dla powiatu należało dostarczyć do ...

Czytaj więcej...
Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu w 2013 roku

2012-07-12 21:59 Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu w 2013 roku

WFOŚiGW w Białymstoku ogłasza nabór wniosków dla samorządów na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu województwa podlaskiego w...

Czytaj więcej...
Powołanie nowego prezesa WFOŚiGW w Białymstoku

2012-07-11 06:08 Powołanie nowego prezesa WFOŚiGW w Białymstoku

Zarząd Województwa Podlaskiego pod przewodnictwem Marszałka Jarosława Dworzańskiego podjął 10 lipca 2012 r. uchwałę o powołaniu Jarosława Malinowskiego na Prezesa Z...

Czytaj więcej...
Podsumowanie wdrażania priorytetów środowiskowych PO IiŚ w pierwszym półroczu 2012

2012-07-09 12:53 Podsumowanie wdrażania priorytetów środowiskowych PO IiŚ w pierwszym półroczu 2012

W I półroczu 2012 r. podpisano 60 umów o dofinansowanie środowiskowych projektów realizowanych ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach tych umów sam...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO