Aktualności

Siemiatycze wypowiadają umowę o dofinansowanie projektu z PO IiŚ

2012-05-22 12:59 Siemiatycze wypowiadają umowę o dofinansowanie projektu z PO IiŚ

Działając z upoważnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Siemiatyczach, prezes spółki Janusz Żoch złożył 14 maja b...

Czytaj więcej...
Konkurs o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

2012-05-21 11:33 Konkurs o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT organizuje XX edycję konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego. Do udziału w nim mogą zgłaszać się auto...

Czytaj więcej...
Nowe zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ

2012-05-18 12:01 Nowe zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ

26 kwietnia 2012 r. zaktualizowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. ...

Czytaj więcej...
Nabór wniosków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami

2012-04-23 00:00 Nabór wniosków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami

Minister Środowiska, ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach II priorytetu Programu Infrastruktura i Środ...

Czytaj więcej...
Podręcznik na temat trwałości projektów realizowanych z Funduszy Europejskich

2012-04-04 09:48 Podręcznik na temat trwałości projektów realizowanych z Funduszy Europejskich

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało podręcznik pt. „Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich".

Czytaj więcej...
Ministerstwo Środowiska wyjaśnia: konkurs tylko na zadania z zakresu gospodarki ściekowej

2012-03-30 10:43 Ministerstwo Środowiska wyjaśnia: konkurs tylko na zadania z zakresu gospodarki ściekowej

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zapisów ogłoszonego w dniu 26 marca br. konkursu nr 7/POIŚ/1.1/04/2012 dla działania 1.1. POIiŚ, Ministerst...

Czytaj więcej...
Nabór wniosków na realizację projektów wodno-ściekowych

2012-03-26 00:00 Nabór wniosków na realizację projektów wodno-ściekowych

Minister Środowiska, ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach I priorytetu Programu Infrastruktura i Środo...

Czytaj więcej...
Rekordowe zainteresowanie usuwaniem azbestu w 2011 roku

2012-02-25 13:45 Rekordowe zainteresowanie usuwaniem azbestu w 2011 roku

W 2011 r. WFOŚiGW w Białymstoku kontynuował finansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Po raz pierwszy od trzech lat wysokość dotacji wyniosł...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO