Aktualności

Nabory wniosków dla projektów środowiskowych w ramach Funduszy EOG

2013-01-17 08:05 Nabory wniosków dla projektów środowiskowych w ramach Funduszy EOG

W czwartek 6 grudnia zostały podpisane umowy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a Biurem Mechanizmów Finansowych na dofinansowanie dwóch programów operacyjny...

Czytaj więcej...
Nowe Programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

2013-01-16 09:21 Nowe Programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Minister Środowiska Marcin Korolec i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka przedstawili założenia dwóch nowych - prowadzonych prze...

Czytaj więcej...
Program „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej

2013-01-15 12:28 Program „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej" - podsumowanie na koniec 2012 roku

Program „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej" wdrażany jest od dnia 23.08.2010 r. na podstawie umowy udostępniania środków podpisanej pomiędzy Naro...

Czytaj więcej...
Program „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy

2013-01-15 10:43 Program „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy" - podsumowanie na koniec 2012 r.

Program „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy" wdrażany jest od 22.06.2010 r. na podstawie umowy o udostępnianiu środków podpisanej między Narodowym Funduszem...

Czytaj więcej...
Odpady opakowaniowe - sprawozdanie za 2012 rok

2013-01-03 13:44 Odpady opakowaniowe - sprawozdanie za 2012 rok

Sprawozdanie informujące o ilości odpadów opakowaniowych zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu w 2012 r. należy przesłać do WFOŚiGW w Biał...

Czytaj więcej...
Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2014

2013-01-03 09:39 Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2014

WFOŚiGW w Białymstoku uprzejmie informuje, iż do dnia 15 kwietnia 2013 r. należy składać wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków...

Czytaj więcej...
Kolno podsumowuje realizację projektu dofinansowanego z PO IiŚ

2012-12-17 10:48 Kolno podsumowuje realizację projektu dofinansowanego z PO IiŚ

Kolno to kolejny beneficjent PO IiŚ, który zakończył rzeczowy zakres projektu wodno-ściekowego dofinansowanego z Funduszu Spójności. Z tej okazji 14 grudnia br. zorg...

Czytaj więcej...
Ruszył nabór wniosków w ramach Priorytetu II PO IiŚ

2012-12-10 08:22 Ruszył nabór wniosków w ramach Priorytetu II PO IiŚ

21 stycznia ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi (Priorytet II PO IiŚ, dzia...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO