Aktualności

Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2012 rok

2013-05-14 10:45 Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2012 rok

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin oraz załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów należy przesłać do 15 ...

Czytaj więcej...
Minister zatwierdziła Wytyczne

2013-05-09 10:02 Minister zatwierdziła Wytyczne

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjne...

Czytaj więcej...
Pytania i odpowiedzi do konkursu 7/POIiŚ/2.1/03/2013

2013-04-24 07:55 Pytania i odpowiedzi do konkursu 7/POIiŚ/2.1/03/2013

UAKTUALNIENIE! W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami do konkursu nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013, Instytucja Pośrednicząca przekazała odpowiedzi...

Czytaj więcej...
Platforma współpracy na rzecz rozwoju Puszczy Białowieskiej

2013-04-16 08:44 Platforma współpracy na rzecz rozwoju Puszczy Białowieskiej

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego Hajnówka oraz dzięki finansowemu wsparciu z Programu Infrastruktura i Środowisko, powstaje platforma współpracy na rzecz zrównoważ...

Czytaj więcej...
Potencjalne inwestycje w działaniu 2.2

2013-04-05 12:51 Potencjalne inwestycje w działaniu 2.2

W związku z planowaniem ogłoszenia przez Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kolejnego na...

Czytaj więcej...
Nabór wniosków na wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

2013-03-12 07:34 Nabór wniosków na wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

11 marca 2013 r., został ogłoszony nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarcz...

Czytaj więcej...
Lepsze warunki dla turystów na obszarze bagiennej doliny Narwi dzięki PO IiŚ

2013-03-12 07:23 Lepsze warunki dla turystów na obszarze bagiennej doliny Narwi dzięki PO IiŚ

Narwiański Park Narodowy otrzymał wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko na wykonanie prac związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz komfortu zwiedzania teren...

Czytaj więcej...
Pożyczka z NFOŚiGW na ochronę środowiska lub gospodarkę wodną

2013-03-08 12:22 Pożyczka z NFOŚiGW na ochronę środowiska lub gospodarkę wodną

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż w ramach programu „REGION - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodark...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO