Aktualności

Lepsze warunki dla turystów na obszarze bagiennej doliny Narwi dzięki PO IiŚ

2013-03-12 07:23 Lepsze warunki dla turystów na obszarze bagiennej doliny Narwi dzięki PO IiŚ

Narwiański Park Narodowy otrzymał wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko na wykonanie prac związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz komfortu zwiedzania teren...

Czytaj więcej...
Pożyczka z NFOŚiGW na ochronę środowiska lub gospodarkę wodną

2013-03-08 12:22 Pożyczka z NFOŚiGW na ochronę środowiska lub gospodarkę wodną

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż w ramach programu „REGION - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodark...

Czytaj więcej...
Zalecenia IZ POIiŚ nr 18/2013

2013-02-12 08:43 Zalecenia IZ POIiŚ nr 18/2013

6 lutego 2013 r. Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zatwierdził dokument Zalecenia Instytucji Zarządzającej Progr...

Czytaj więcej...
Nabór wniosków konkursowych w ramach działań 1.1 i 2.1 PO IiŚ

2013-02-11 08:42 Nabór wniosków konkursowych w ramach działań 1.1 i 2.1 PO IiŚ

18 marca br. ruszył nabór wniosków konkursowych w ramach I i II Priorytetu PO IiŚ dla działań: 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. R...

Czytaj więcej...
Wkrótce kolejne nabory wniosków w ramach I i II Priorytetu PO IiŚ

2013-01-31 11:07 Wkrótce kolejne nabory wniosków w ramach I i II Priorytetu PO IiŚ

30 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego PO IiŚ, podczas którego zatwierdzono nowe kryteria wyboru projektów w działaniach 1.1 - Gospodarka...

Czytaj więcej...
Nabory wniosków dla projektów środowiskowych w ramach Funduszy EOG

2013-01-17 08:05 Nabory wniosków dla projektów środowiskowych w ramach Funduszy EOG

W czwartek 6 grudnia zostały podpisane umowy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a Biurem Mechanizmów Finansowych na dofinansowanie dwóch programów operacyjny...

Czytaj więcej...
Nowe Programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

2013-01-16 09:21 Nowe Programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Minister Środowiska Marcin Korolec i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka przedstawili założenia dwóch nowych - prowadzonych prze...

Czytaj więcej...
Program „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej

2013-01-15 12:28 Program „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej" - podsumowanie na koniec 2012 roku

Program „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej" wdrażany jest od dnia 23.08.2010 r. na podstawie umowy udostępniania środków podpisanej pomiędzy Naro...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO