Aktualności

Program „Czyste Powietrze” dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

2019-03-27 14:59 Program „Czyste Powietrze” dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i odpowiadając na zapotrzebowanie zgłoszone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęta została decyzja o kontynuacji szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w 2019 rok. W dniu 25 marca br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim przeprowadzone zostało pierwsze po wznowieniu, szkolenie skierowane do tej grupy odbiorców.

Czytaj więcej...
Nowa grupa Kandydatów na Energetyków Gminnych ukończyła cykl szkoleń  z wynikiem pozytywnym

2019-03-27 14:37 Nowa grupa Kandydatów na Energetyków Gminnych ukończyła cykl szkoleń z wynikiem pozytywnym

W dniu 22 marca 2019 roku, grupa 31 osób z naszego województwa z wynikiem pozytywnym ukończyła cykl szkoleń dla Kandydatów na Energetyków Gminnych. Pod okiem Doradców Energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ciągu sześciu dni szkoleniowych pogłębiali swoją wiedzę w zakresie efektywności energetycznej, świadomości ekologicznej oraz aspektów planowania i zaopatrzenia w energię.

Czytaj więcej...
Czyste Powietrze w Augustowie od 16 marca

2019-03-20 13:19 Czyste Powietrze w Augustowie od 16 marca

Dzięki aktywności i staraniom Sekretarza Stanu w MSWiA i jednocześnie członka Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza – Pana Jarosława Zielińskiego został w sobotę oficjalnie otwarty w Augustowie pierwszy zamiejscowy punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Placówka mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 54 w budynku Powiatowego Zarządu Dróg.

Czytaj więcej...
Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2018 r.

2019-03-15 18:13 Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2018 r.

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018, zmienione Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019, poz. 149), nakłada obowiązek przesłania załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin oraz załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów do dnia 16 sierpnia 2019 r.

Czytaj więcej...
Trzecia grupa Szkoleniowa dla Kandydatów na Gminnych Energetyków rozpoczęła naukę

2019-03-13 17:38 Trzecia grupa Szkoleniowa dla Kandydatów na Gminnych Energetyków rozpoczęła naukę

To już trzecia grupa szkoleniowa pogłębia swoją wiedzę z zakresu ściśle związanego z efektywnością energetyczną i zarządzaniem na obszarach swoich gmin. W ciągu czterech dni szkoleniowych w Hotelu „Kurpia Arte” w Nowogrodzie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narwi, Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku prowadzili szkolenie dla grupy 27 Kandydatów na Gminnych Energetyków.

Czytaj więcej...
Szkolenia „OZE - Szansa na innowacyjne rolnictwo”

2019-03-07 16:55 Szkolenia „OZE - Szansa na innowacyjne rolnictwo”

27 lutego 2019 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie oraz możliwości sfinansowania takich inwestycji.

Czytaj więcej...
Kolejni Kandydaci na Energetyków Gminnych uzyskali zaświadczenia!

2019-03-02 11:06 Kolejni Kandydaci na Energetyków Gminnych uzyskali zaświadczenia!

W dniu 8 lutego br. kolejne 23 osoby uzyskały zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia dla Gminnych Energetyków.

Czytaj więcej...
WAŻNE: Korzystne zmiany warunków udzielania Pożyczki Termomodernizacyjnej

2019-03-02 10:58 WAŻNE: Korzystne zmiany warunków udzielania Pożyczki Termomodernizacyjnej

W dniu 26.02.2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisał Aneks nr 2 do Umowy Operacyjnej nr 2/RPD/12817/2018/II/DIF/99 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO