Aktualności

Szkolenia dla obecnych i przyszłych beneficjentów POIiŚ

2013-09-17 08:39 Szkolenia dla obecnych i przyszłych beneficjentów POIiŚ

W najbliższym czasie IP POIiŚ w sektorze środowisko rozpocznie realizację szkoleń dla przyszłych beneficjentów, obecnych beneficjentów oraz instytucji w systemie wd...

Czytaj więcej...
Ocena wniosku o dofinansowanie rozbudowy ZZO w Hajnówce

2013-08-26 13:46 Ocena wniosku o dofinansowanie rozbudowy ZZO w Hajnówce

Na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej I stopnia przeprowadzonych przez Zespół ds. oceny projektów, projekt pn. Rozb...

Czytaj więcej...
Wniosek o dofinansowanie rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce

2013-07-23 08:27 Wniosek o dofinansowanie rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce

W związku z zakończonymi 22 lipca br. naborami wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne...

Czytaj więcej...
Ruszył nabór wniosków na realizację zadań wodno-ściekowych

2013-07-15 10:03 Ruszył nabór wniosków na realizację zadań wodno-ściekowych

15 lipca 2013 r. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Konkurs adresow...

Czytaj więcej...
Nadzwyczajne wsparcie na realizację projektów środowiskowych

2013-07-15 09:15 Nadzwyczajne wsparcie na realizację projektów środowiskowych

WFOŚiGW w Białymstoku pozyskał 21,75 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie niskooprocentowanej pożyczki. Pieniądze zostaną przez...

Czytaj więcej...
XXI edycja konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

2013-07-06 05:38 XXI edycja konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT organizuje XXI edycję konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego. Celem konkursu jest rozpowszechnianie ro...

Czytaj więcej...
Obchody 20-lecia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

2013-06-20 08:34 Obchody 20-lecia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Ponad 29 miliardów złotych na 114 tysięcy zadań, m.in. na ochronę wód, ziemi, powietrza, przyrody, gospodarkę odpadami i edukację ekologiczną to najkrótsza statystyk...

Czytaj więcej...
Nowy konkurs dot. Gospodarki wodno-ściekowej

2013-06-14 00:00 Nowy konkurs dot. Gospodarki wodno-ściekowej

14 czerwca 2013 roku został ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowi...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO