Aktualności

KAWKA 2014 – nabór wniosków

2014-05-19 06:15 KAWKA 2014 – nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków wstępnych na przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Narodo...

Czytaj więcej...
Potwierdzenie dofinansowania dla projektu wodno-ściekowego w Czarnej Białostockiej

2014-05-16 10:52 Potwierdzenie dofinansowania dla projektu wodno-ściekowego w Czarnej Białostockiej

W piśmie datowanym na 7 maja 2014 r. Ministerstwo Środowiska podjęło decyzję o potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu...

Czytaj więcej...
Podpisano umowę na dofinansowanie projektu wodno-ściekowego w Dąbrowie Białostockiej

2014-05-12 08:12 Podpisano umowę na dofinansowanie projektu wodno-ściekowego w Dąbrowie Białostockiej

12 maja 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisał umowę z Gminą Dąbrowa Białostocka na dofinansowanie z Funduszu Spó...

Czytaj więcej...
Komunikat

2014-05-06 13:14 Komunikat

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na dotacje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wstrzymuje w bież...

Czytaj więcej...
KONKURS! KONKURS! KONKURS!

2014-04-29 06:06 KONKURS! KONKURS! KONKURS!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza Konkurs na „Opracowanie i realizację zadania edukacyjnego nieinwestycyjnego związane...

Czytaj więcej...
Aktualizacja Regulaminu konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

2014-04-18 05:56 Aktualizacja Regulaminu konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Zaktualizowany został Regulamin do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – uszczegółowiono w nim m.in. zapisy dotyczące rodzajów projektów (pkt. 12 Regulaminu) oraz za...

Czytaj więcej...
Dodatkowe klauzule do wzoru umowy – dot. konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

2014-04-17 12:12 Dodatkowe klauzule do wzoru umowy – dot. konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Instytucja Zarządzająca zatwierdziła dodatkowe klauzule do wzoru umowy o dofinansowanie dla projektów przygotowawczych planowanych do wsparcia w ramach konkursu nr 12/P...

Czytaj więcej...
Nabór wniosków na rekultywację składowisk odpadów

2014-03-28 00:00 Nabór wniosków na rekultywację składowisk odpadów

28 marca 2014 roku Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosił nabór w trybie konkursowy...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO