Aktualności

Nadzwyczajne wsparcie na realizację projektów środowiskowych

2013-07-15 09:15 Nadzwyczajne wsparcie na realizację projektów środowiskowych

WFOŚiGW w Białymstoku pozyskał 21,75 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie niskooprocentowanej pożyczki. Pieniądze zostaną przez...

Czytaj więcej...
XXI edycja konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

2013-07-06 05:38 XXI edycja konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT organizuje XXI edycję konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego. Celem konkursu jest rozpowszechnianie ro...

Czytaj więcej...
Obchody 20-lecia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

2013-06-20 08:34 Obchody 20-lecia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Ponad 29 miliardów złotych na 114 tysięcy zadań, m.in. na ochronę wód, ziemi, powietrza, przyrody, gospodarkę odpadami i edukację ekologiczną to najkrótsza statystyk...

Czytaj więcej...
Nowy konkurs dot. Gospodarki wodno-ściekowej

2013-06-14 00:00 Nowy konkurs dot. Gospodarki wodno-ściekowej

14 czerwca 2013 roku został ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowi...

Czytaj więcej...
Rewolucja w zagospodarowaniu odpadów zacznie obowiązywać już od 1 lipca 2013 r.

2013-06-03 08:49 Rewolucja w zagospodarowaniu odpadów zacznie obowiązywać już od 1 lipca 2013 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przypomina samorządowcom i mieszkańcom woj. podlaskiego o obowiązkach wynikających z nowelizacj...

Czytaj więcej...
Ogłoszono konkursy dot. I i II osi priorytetowej POIiŚ

2013-05-20 06:36 Ogłoszono konkursy dot. I i II osi priorytetowej POIiŚ

20 maja 2013 roku Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków ...

Czytaj więcej...
Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2012 rok

2013-05-14 10:45 Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2012 rok

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin oraz załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów należy przesłać do 15 ...

Czytaj więcej...
Minister zatwierdziła Wytyczne

2013-05-09 10:02 Minister zatwierdziła Wytyczne

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjne...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO