Aktualności

Aktualizacja KPOŚK i Master Planu

2015-03-10 11:30 Aktualizacja KPOŚK i Master Planu

W związku z trwającymi pracami nad projektem IV Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Master Planem dla dyrektywy Rady 91/271/EWG, na st...

Czytaj więcej...
AZBEST 2015

2015-02-20 12:32 AZBEST 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uprzejmie informuje, że z naboru AZBEST/2014 pozostały niewykorzystane środki w kwocie 417.550...

Czytaj więcej...
Wniosek z Łap o dofinansowanie projektu wodno-ściekowego w ramach PO IiŚ

2015-01-20 09:39 Wniosek z Łap o dofinansowanie projektu wodno-ściekowego w ramach PO IiŚ

W związku z zakończonym 19 stycznia 2015 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar...

Czytaj więcej...
Nabór na stanowisko doradcy energetycznego

2015-01-19 13:49 Nabór na stanowisko doradcy energetycznego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko: doradcy energetycznego (liczba wolnych stanowisk ...

Czytaj więcej...
Miliony z UE na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w dziewięciu podlaskich gminach

2015-01-16 10:47 Miliony z UE na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w dziewięciu podlaskich gminach

16 stycznia 2015 r. w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. ,,Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”.

Czytaj więcej...
Podpisano umowę o dofinansowanie z PO IiŚ suwalskiego projektu odpadowego

2015-01-14 13:14 Podpisano umowę o dofinansowanie z PO IiŚ suwalskiego projektu odpadowego

14 stycznia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności proj...

Czytaj więcej...
Informacja o wyniku naboru na stanowisko doradcy energetycznego

2015-01-12 12:48 Informacja o wyniku naboru na stanowisko doradcy energetycznego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż działając na podstawie § 21 Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojew...

Czytaj więcej...
PROSUMENT – zapraszamy do składania zapotrzebowania na dofinansowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

2015-01-08 10:33 PROSUMENT – zapraszamy do składania zapotrzebowania na dofinansowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż planuje podpisać umowę z NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego „PROSUMENT ...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO