Aktualności

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych Polityki Spójności na lata 2014-2020

2015-05-15 06:50 Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych Polityki Spójności na lata 2014-2020

Od 30 kwietnia 2015 r. obowiązują wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.Pliki do pobrania

Czytaj więcej...
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2015-05-15 06:47 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20...

Czytaj więcej...
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2015-05-15 06:42 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Opublikowane wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.Pliki do pobrania

Czytaj więcej...
Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przyjął uchwały w sprawie zmiany kryteriów wyboru

2015-05-15 06:35 Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przyjął uchwały w sprawie zmiany kryteriów wyboru

Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (KM POIiŚ) przyjął w trybie obiegowym uchwały w sprawie zmiany kryteriów ...

Czytaj więcej...
KAWKA oczyszcza powietrze

2015-05-15 06:12 KAWKA oczyszcza powietrze

13 maja br. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca dwie edycje programu KAWKA, za sprawą którego jakość powietrza w polskich miastach znacznie się poprawi...

Czytaj więcej...
REVITARE IV – konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki

2015-05-08 11:24 REVITARE IV – konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach zaprasza do udziału w konkursie dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotycząc...

Czytaj więcej...
Premiera filmu „Biebrza - między jawą a snem

2015-05-04 06:46 Premiera filmu „Biebrza - między jawą a snem"

29 kwietnia 2015 r. w Białymstoku odbył się premierowy pokaz filmu pt. „Biebrza - między jawą a snem" w reżyserii Paolo Volponi. Realizacja projektu doszła do skut...

Czytaj więcej...
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

2015-04-02 07:49 Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

Od 30 maja do 5 czerwca 2015 r. Polska po raz pierwszy włączy się w inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). Głównym zadaniem projektu jest...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO