Aktualności

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2015-06-11 12:35 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Od 28 maja br. obowiązują Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych, zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Czytaj więcej...
Zapraszamy na festyn ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska

2015-06-09 08:50 Zapraszamy na festyn ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska

W sobotę 13 czerwca br. na Rynku Kościuszki w Białymstoku już po raz piąty odbędzie się festyn ekologiczny z okazji obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej...
Warsztaty dla doradców energetycznych

2015-06-01 11:45 Warsztaty dla doradców energetycznych

28 maja 2015 r. sześciu pracowników WFOŚiGW w Białymstoku uczestniczyło w warsztatach dotyczących oceny „Planów Gospodarki Niskoemisyjnej pod kątem zgodności z wymaganiami konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013".

Czytaj więcej...
POIiŚ 2007-2013 wykonany w 100 %

2015-06-01 06:30 POIiŚ 2007-2013 wykonany w 100 %

Do maja tego roku beneficjanci programu podpisali 1051 umów wykorzystując tym samym prawie 21 miliardów złotych zaplanowanych na inwestycje i działania w zakresie ochrony środowiska.

Czytaj więcej...
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych Polityki Spójności na lata 2014-2020

2015-05-15 06:50 Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych Polityki Spójności na lata 2014-2020

Od 30 kwietnia 2015 r. obowiązują wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.Pliki do pobrania

Czytaj więcej...
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2015-05-15 06:47 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20...

Czytaj więcej...
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2015-05-15 06:42 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Opublikowane wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.Pliki do pobrania

Czytaj więcej...
Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przyjął uchwały w sprawie zmiany kryteriów wyboru

2015-05-15 06:35 Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przyjął uchwały w sprawie zmiany kryteriów wyboru

Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (KM POIiŚ) przyjął w trybie obiegowym uchwały w sprawie zmiany kryteriów ...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO