Aktualności

Wytyczne dla projektów inwestycyjnych w perspektywie 2014-2020

2015-03-27 10:24 Wytyczne dla projektów inwestycyjnych w perspektywie 2014-2020

18 marca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak podpisała Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym proj...

Czytaj więcej...
Pierwsze kryteria wyboru projektów w PO IiŚ 2014-2020 przyjęte

2015-03-27 09:15 Pierwsze kryteria wyboru projektów w PO IiŚ 2014-2020 przyjęte

Dbanie o skuteczność i jakość realizacji programów współfinasowanych z funduszy UE, zatwierdzanie sprawozdań z ich realizacji, podejmowanie najbardziej kluczowych d...

Czytaj więcej...
Dofinansowanie z PO IiŚ na opracowanie dokumentacji projektowej augustowskiego projektu wodno-ściekowego

2015-03-26 12:38 Dofinansowanie z PO IiŚ na opracowanie dokumentacji projektowej augustowskiego projektu wodno-ściekowego

20 marca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności...

Czytaj więcej...
PROJEKT: PRZESTRZEŃ - konkurs skierowany do deweloperów

2015-03-26 06:55 PROJEKT: PRZESTRZEŃ - konkurs skierowany do deweloperów

23 marca br. ruszył konkurs Ministra Środowiska PROJEKT: PRZESTRZEŃ skierowany do deweloperów, których inwestycje wpisują się w nurt ekologicznego projektowania....

Czytaj więcej...
Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2014 rok

2015-03-19 10:10 Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2014 rok

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin oraz załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów należy przesłać do 15 ...

Czytaj więcej...
Aktualizacja KPOŚK i Master Planu

2015-03-10 11:30 Aktualizacja KPOŚK i Master Planu

W związku z trwającymi pracami nad projektem IV Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Master Planem dla dyrektywy Rady 91/271/EWG, na st...

Czytaj więcej...
AZBEST 2015

2015-02-20 12:32 AZBEST 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uprzejmie informuje, że z naboru AZBEST/2014 pozostały niewykorzystane środki w kwocie 417.550...

Czytaj więcej...
Wniosek z Łap o dofinansowanie projektu wodno-ściekowego w ramach PO IiŚ

2015-01-20 09:39 Wniosek z Łap o dofinansowanie projektu wodno-ściekowego w ramach PO IiŚ

W związku z zakończonym 19 stycznia 2015 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO