Aktualności

Dofinansowanie z programu KAWKA    – likwidacja niskiej emisji

2015-08-24 11:19 Dofinansowanie z programu KAWKA – likwidacja niskiej emisji

W dniu 21.08.2015 r. Rada Nadzorcza Funduszu zatwierdziła Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego Kawka.

Czytaj więcej...
Zakończono kolejny projekt wodno-ściekowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2015-08-21 14:20 Zakończono kolejny projekt wodno-ściekowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Na początku sierpnia br. zakończono realizację projektu pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka” dofinansowanego z Funduszu Spójności.

Czytaj więcej...
Ekologiczne projektowanie – II edycja konkursu

2015-08-14 08:06 Ekologiczne projektowanie – II edycja konkursu

Minister Środowiska zaprasza do udziału w konkursie ECO DESIGN 2015 skierowanym do producentów, dystrybutorów i usługodawców, których produkty lub usługi wpisują się w nurt ekologicznego projektowania.

Czytaj więcej...
Nabór wniosków w ramach Programu Priotytetowego SYSTEM  – Część 3

2015-08-06 08:20 Nabór wniosków w ramach Programu Priotytetowego SYSTEM – Część 3

WFOŚiGW w Białymstoku rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie  przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Czytaj więcej...
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej - szkolenie

2015-08-04 09:34 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej - szkolenie

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza na bezpłatne szkolenia „Nowa misja – niska emisja” dot. opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i pozyskiwania środków na gminne inwestycje efektywnego zarządzania energią, które odbędą się 7 i 28 sierpnia 2015 w Białymstoku.

Czytaj więcej...
Zapraszamy do składania ofert w zakresie produkcji spotu reklamowego i jego emisji na antenie telewizji regionalnej

2015-07-06 12:53 Zapraszamy do składania ofert w zakresie produkcji spotu reklamowego i jego emisji na antenie telewizji regionalnej

WFOŚiGW w Białymstoku poszukuje wykonawcy spotu reklamowego prezentującego efekty wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w woj. podlaskim i jego emisji na antenie telewizji regionalnej.

Czytaj więcej...
PUK w Hajnówce pozyskuje nowe środki z PO IiŚ i poszerza zakres projektu

2015-07-06 12:48 PUK w Hajnówce pozyskuje nowe środki z PO IiŚ i poszerza zakres projektu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce podpisało 30.06.2015 r. aneks zwiększający kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności projektu odpadowego z 11,6 mln zł do 14,2 mln zł.

Czytaj więcej...
Dofinansowanie z SYSTEMU na przyłącza kanalizacyjne i przydomowe oczyszczalnie ścieków

2015-07-01 07:04 Dofinansowanie z SYSTEMU na przyłącza kanalizacyjne i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uprzejmie informuje, iż przystępuje do ogłoszonego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego SYSTEM.

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO