Aktualności

Aktualizacja formularzy i terminów naboru Wniosków

2015-12-31 12:09 Aktualizacja formularzy i terminów naboru Wniosków

Uprzejmie informujemy iż na stronie internetowej Funduszu zostały umieszczone zaktualizowane formularze Wniosków o dofinansowanie.

Czytaj więcej...
Ogłoszono pięć konkursów na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020

2015-11-18 11:16 Ogłoszono pięć konkursów na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłosiły pięć konkursów na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-20120, w ramach których do wykorzystania jest ponad 5,2 mld zł środków z UE.

Czytaj więcej...
Podsumowanie efektów wdrażania projektów w sektorze środowiska w priorytetach I -V POIiŚ 2007-2013

2015-11-18 09:15 Podsumowanie efektów wdrażania projektów w sektorze środowiska w priorytetach I -V POIiŚ 2007-2013

W raporcie poddano analizie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I–IV, a także zawarto podsumowanie badania ewaluacyjnego „Efekty realizacji projektów przyrodniczych V osi Programu Infrastruktura i Środowisko”.

Czytaj więcej...
Prąd i ciepło z biogazowni w Michałowie

2015-11-13 13:12 Prąd i ciepło z biogazowni w Michałowie

W Michałowie oddano do użytku biogazownię. Inwestycja została zrealizowana m.in. dzięki pożyczce z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie niespełna 2,5 mln zł.

Czytaj więcej...
Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów wodno-ściekowych

2015-11-05 11:00 Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów wodno-ściekowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 konkurs dla projektów wodno-ściekowych w aglomeracjach.

Czytaj więcej...
Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”

2015-10-29 12:25 Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w konferencji „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”, która odbędzie się 18 listopada 2015 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Czytaj więcej...
Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w konkursach

2015-09-11 14:32 Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w konkursach

Ministerstwo Środowiska ogłosiło trzy konkursy: ECO DESIGN – skierowany do producentów, EKOBAJA – dla nauczycieli przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych oraz „Zielone miasta – w stronę przyszłości” dla gmin.

Czytaj więcej...
Edukacja ekologiczna dla beneficjentów funduszy EOG i norweskich - konferencja

2015-09-08 14:22 Edukacja ekologiczna dla beneficjentów funduszy EOG i norweskich - konferencja

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w konferencji "Razem ku Zielonej Przyszłości - fundusze norweskie i EOG  na rzecz edukacji ekologicznej".

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO