Data utworzenia: 2015-12-31 12:09:16 Data modyfikacji: 2016-05-25 12:56:51

Aktualizacja formularzy i terminów naboru Wniosków

Uprzejmie informujemy iż na stronie internetowej Funduszu zostały umieszczone zaktualizowane formularze Wniosków o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane są w systemie ciągłym do momentu wyczerpania środków finansowych (w przypadku zadań inwestycyjnych nie dłużej niż do 31 października 2016 r.) lub w terminach określonych oddzielnym regulaminem Programu.

Wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2017 przyjmowane są do 15 kwietnia 2016 r.

2015-12-31 12:09 3213
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO