Data utworzenia: 2014-01-10 11:20:31 Data modyfikacji: 2015-07-08 15:05:22

87 projektów wodno-ściekowych liczy na dofinansowanie z PO IiŚ

Od października do końca minionego roku w ramach XI rundy konkursowej wnioskodawcy zgłosili do dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko aż 87 nowych projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej o łącznej wartości sięgającej prawie 885 mln zł.

Lista projektów, o których dofinansowanie ubiegają się beneficjenci w ramach XI naboru wniosków znajduje się poniżej.

 

Lista projektów – konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013

 

O wsparcie finansowe mogły ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne. Do wykorzystania z Funduszu Spójności było 150 mln euro. O dofinansowanie mogły ubiegać się nie tylko podmioty zamierzające realizować swoje projekty w aglomeracjach liczących powyżej 15 tys. RLM*, ale także tych z przedziału 10-15 tys. RLM*. Dzięki temu również mniejsze gminy miały szansę na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach ze swojego regionu.
W ramach konkursu do WFOŚiGW w Białymstoku wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie projektów wodno-ściekowych na terenie woj. podlaskiego (więcej na ten temat tutaj). W tej chwili wnioski poddawane są ocenie formalnej i merytorycznej. O wynikach oceny i projektach wyłonionych do dofinansowania będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

 

* Równoważna liczba mieszkańców (RLM) jest to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń zawartych w ściekach w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby.

2014-01-10 11:20 986
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO