Data utworzenia: 2020-10-26 13:13:14 Data modyfikacji: 2020-10-26 13:25:28

80 jednostek OSP z dofinansowaniem WFOŚiGW w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje
o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na rok 2020. Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania dostępna jest w zakładce Środki Krajowe, Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ)
http://wfosigw.bialystok.pl/przeciwdzialanie-i-likwidacja-zagrozen-srodowiska-lz.htm

Dofinansowanie w ramach programu Mały Strażak przyznano 80 jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnych na łączną kwotę 1.743.000,00 zł.

Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia, jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji.

Dziękujemy za udział w naborze i życzymy udanej realizacji projektów!

2020-10-26 13:13 906
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO